BAA - Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım stratejisi gereği Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarıyla pay senetlerinden oluşur. Fon portföyünün en az %35’i altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %35’ini oluşturacak olan pay senetleri BİST metal ana, kimya, elektrik ve sinai endekslerinde yer alan enerji, tabi kaynaklar, altın ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin pay senetlerinden seçilir.
 
Yıllar itibari ile fon getirileri:  2008 yılı -%19, 2009 yılı %66, 2010 yılı %21, 2011 yılı -%4, 2012 yılı % 7 getirileri yatırımcısına sağlamıştır. 2008 yılı başlangıcı itibari ile 5 yıllık getirisi % 67 olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli yatırım tercihinde bulunan yatırımcılar için yıllık ortalama %13 getiri sağlamış bulunmaktadır.

 

Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu yönetim ücreti yıllık % 2.9565 olarak uygulanmaktadır.

 

Sürekli Bilgilendirme | Aylık Fon Raporu | Finansal Tablolar | Fiyat Raporu | Performans Sunum Raporu