BKR - Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu

Türkiye Finans Kira Sertifikası Fonu, fon portföyünün en az %51’i (yüzde ellibir) devamlı olarak Türkiye Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları ve buna benzer faiz geliri içermeyen menkul kıymetlerden oluşan bir fondur. Fon portföyüne özel sektör kira sertifikaları ve benzeri faiz içermeyen menkul kıymetler, altın, kıymetli maden ve bunlara dayalı Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası araçları alınabilir. Yatırımcıların piyasalarda oluşan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemeleri için fon portföyü sadece Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve bir miktar nakit bileşeninden oluşturulmaktadır.
 

Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu yönetim ücreti yıllık % 1.500515 olarak uygulanmaktadır.

 

Sürekli Bilgilendirme | Aylık Fon Raporu | Finansal Tablolar | Fiyat Raporu | Performans Sunum Raporu