AYK - Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu

Fon portföyünün en az %51’ini, Hazine tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilecek kira sertifikaları ile özel sektör tarafından yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları oluşturur.

 

Fon Kurulu yatırım tercihi olarak, içtüzük kapsamındaki limitler dahilinde fon portföyüne, pay senetleri, yabancı pay senetleri, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun yabancı borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler ve bunlara dayalı Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun para ve sermaye piyasası araçları ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları dahil edebilir.

 

Sabit getirili menkul kıymetler ve bir miktar nakit bileşenden oluşan Birinci Kira Sertifikası Alt Fonu, her ne kadar piyasa dalgalanmalarından etkilenebilse de kira sertifikası yatırımı risk profiline uygun yatırımcıların tercih edebileceği bir fondur.

 

 

Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu yönetim ücreti yıllık %1.50015 olarak uygulanmaktadır.

 

Sürekli Bilgilendirme | Aylık Fon Raporu | Finansal Tablolar | Fiyat Raporu | Performans Sunum Raporu